Inför resan

INFÖR RESAN
Bokning, biljett och betalning. Efter bokning får du en bekräftelse tillsammans med faktura. Det är viktigt att kontrollera att alla uppgifter på bekräftelsen/ biljetten är korrekta. Det är viktigt att detta meddelas direkt innan biljettering, flygbolagen tar ut ändringskostnad och i vissa fall går biljetter ej att ändra.
Det är ditt ansvar som resenär att du lämnat rättstavat resenärsnamn.


Flyg
Incheckningen på flygplatsen påbörjas 2 timmar före flygavgång. Det är viktigt att vara ute i god tid, men incheckningen stänger i allmänhet 1 – 1.5 timme före flygets avgång, se resehandlingarna.

Bagage – försenat eller skadat
Om ditt bagage skadas eller inte kommer fram ska du anmäla detta redan i bagagehallen på flygplatsen. Fråga personalen på flygplatsen om du behöver hjälp! Se till att du får skaderapport, en så kallad PIR-rapport. Den krävs enligt flygbolagens regler för att du ska få eventuell ersättning. Uppgifter om skadeståndsansvar, ersättningsnivå och villkor får du av aktuellt flygbolag respektive från ditt försäkringsbolag.

Pass och visum
Det är resenärens ansvar att nödvändiga handlingar för att genomföra resan är med och i ordning inför resan, till exempel pass, visum, intyg och försäkringar. Ta alltid med pass på alla resor utanför Sverige. På de flesta resor till länder utanför Europeiska unionen måste passet vara giltigt minst sex månader efter hemkomst. Här är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är helt.
För svensk medborgare, svensk medborgare med utländskt ursprung samt för utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland särskilda visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt inreserätt i ett land. Kontakta därför respektive lands ambassad för upplysningar. Resenären står för eventuella kostnader i samband med nekad inreserätt.


Nya rutiner inför din resa
I det läge vi befinner oss i just nu råder en situation som vi aldrig varit med om tidigare. Hela vår värld påverkas av den pågående pandemin. Det här ställer oss alla inför en helt ny situation att förhålla oss till. Myndigheter i olika länder tar nya beslut från dag till dag som gör att förhållandena kan förändras med kort varsel. Vi som resebyrå måste förhålla oss och följa myndigheternas rekommendationer.
Det åligger varje resenär att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i det land/destination som man skall besöka samt även ha kontroll på ev. dokumentation eller övrigt som kan tänkas behövas för resa till vissa länder. Inga konstigheter med detta bara nya rutiner att ta del av.


Försäkring
Det är viktigt att ha ett ordentligt försäkringsskydd. Kontrollera alltid vilken typ av försäkring du har och vilket reseskydd som ingår.

Sjukvårdsbesök utomlands
Underlättas genom medtagande av EU-kort som kan beställas från Försäkringskassan. Observera att EU:s sjukvårdskort endast gäller vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas, ej privata vårdcentraler. EU kortet gäller endast i vissa länder utanför EU/EES, för mer information om vilka länder kan du besöka Försäkringskassans sida.

Vaccination
Läs mer på Vaccin.se eller kontakta din läkare, vårdcentral eller vaccinationscentral för närmare information. Du kan också läsa mer om resevaccin på Folkhälsomyndighetens sida.

Programändring
Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett flyg bli försenat i en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar som följd. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi er skriftligen eller per telefon.

Synpunkter/ feed-back på resan
Vi uppskattar alltid att få era åsikter efter att resan genomförts, kontakta oss gärna på info@eeworldtravel.se

Våra garantier
Vi ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, www.kammarkollegiet.se.
Grupp- och konferensresor
info@eeworldtravel.se
Privatresor
EE World Travel AB
homefacebook-squarephoneenvelope